Magyarország hivatalos Zimbra szolgáltatója

Tudjon meg többet

Bővebben

Adatkezelési Szabályzat

1. Adatkezelő adatai

Neve: Itsmart Informatikai Kft.

Cím: 2131 Göd, Katona József utca 1.

Iroda: 2120 Dunakeszi, Fő út 105. 1. Emelet

Levelezési cím: 2131 Göd, Katona József u. 1

Adatkezelő weboldala: itsmart.hu

Adatkezelő képviselője: Albert Emőke

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatvedelem@itsmart.hu

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 

2. Adatkezelés célja

 

2.1 Szolgáltatás(ok) nyújtása természetes személyek számára és ennek keretében

- A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése

- Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása

- Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumai

- Árajánlat kiadás, szerződéskötés, telefonos rendelésfelvétel

- Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés

- A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése

Adatkezelés jogalapja: Szerződés

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:

- Név

- Állandó lakcím

- Szállítási cím

- Email cím

- Telefonszám

- Születési idő

- Születés hely

- Igazolvány szám

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az adatok közlése elengedhetetlen , de nem kötelező, és az esetleges visszautasításnak nem lesz semmilyen következménye, de a szolgáltató által az igényelt szolgáltatás nyújtására vállalt kötelezettségek pontatlan végrehajtását okozhatja.

Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés lejárata + 4. évet követő első március utolsó munkanapja.

 

2.2 Szolgáltatás(ok) nyújtása a jogi személyek számára és ennek keretében:

- A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése

- Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása

- Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumai

- Árajánlat kiadás, szerződéskötés, telefonos rendelésfelvétel

- Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés

- A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése

- Megrendelések kezelése és szállítása viszonteladó partner nevében.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre:

--Név

- Email cím

- Telefonszám

 

2.3 Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása.

Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:

- Név

- Állandó lakcím

- Email cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén)

- Személyi igazolvány száma

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

 

2.4 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása szerződött ügyfeleinknek

- új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés

- ügyfél-elégedettségi mérés

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

Az érintett írásban, emailben, web alapú levelezőlista link elfogadásával vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre:

- Név

- Értesítési cím

- Email cím

- Telefonszám

- Felhasználó által megadott kiegészítő információk

Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

 

2.5 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása a felhasználók számára

- új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2.1 és 2.2 rögzített tevékenységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.

A kezelt adatok köre:

- Név

- Számlázási cím

- Szállítási cím

- Email cím

- Telefonszám

- Egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

 

2.6 Megrendelések kiszállítása

- Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás

- Cégünk által történő személyes kiszállítás

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani

Adatok forrása: A megrendelést leadó jogi személy közlése alapján

A kezelt adatok köre:

- Név

- Telefonszám

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

Adatkezelés jogalapja: Szerződés

Adatok forrása: A megrendelést leadó természetes személy közlése alapján

A kezelt adatok köre:

- Név

- Lakcím, vagy szállítási cím

- Telefonszám

- e-mail cím

- Egyedi azonosító

 

2.7 Garanciális termékek ügyintézése

Az átvételt követő törvényi határidőn belüli, termék csere, javítás kezeléssel kapcsolatos adatkezelés.

Adatkezelés jogalapja: Törvényi

A kezelt adatok köre:

- Név

- Cím

- Email cím

- Telefonszám

- Egyedi azonosító

 Adatkezelés tervezett határideje: törvényi által meghatározott

 

2.8 Visszárú kezelés

A kereskedelmi tevékenység során a partnerek által visszaküldött áruk kezelése

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a szerződés teljesítésének során a kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre:

- Név

- Cím

- Email cím

- Telefonszám

- Egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

 

2.9 Bankkártyás fizetési bizonylat kezelése

Az adatkezelő irodájában bankkártyás fizetéshez kapcsolódó bizonylatok kezelése.

Adatkezelés jogalapja: jogos érdek – bankkártya szolgáltatóval történő elszámolás

A kezelt adatok köre:

- Aláírás

 Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig, legkésőbb vásárlást követő 1 év elteltét követő első március 31.

 

2.10 Szerződések kezelése, iktatása

Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések kezelése, iktatása, az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése és ezek napra készen tartása, a szerződő fél meghatalmazottjainak adatai, és ezek napra készen tartása.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

Adatok forrása: A szerződött jogi személy előzetes közlése alapján vagy az Érintett szerződés teljesítése során történő közlése alapján.

A kezelt adatok köre:

- Név

- Telefonszám

- E-mail

- Beosztás

- Aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 4. év március utolsó munkanapja.

 

2.11 GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

Adatok kezelése, adatátadásp nyilvántartás, adatvédelmi incidensek, érintetetti igények kérdések

Adatkezelés jogalapja: Törvényi kötelezettség

- Név

- Adatvédelmi azonosító

- Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma

- Érintetti kérelem eredménye

- Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

 

 

3. Fogalom meghatározás:

Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen belegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

 

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önálló vagy másokkal együtt az adatkezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, zárolása, törlése és megsemmisítése.

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Adatmegsemmisítés: az adotot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításatöbbé nem lehetséges.

 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozásacéljából.

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

Szolgáltatás: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

 

4. Érintettek köre

Az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek nevében eljáró természetes személyek, és az adatkezelővel szerződésben álló partnerek kapcsolattartói.

 

5. Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

 

6. Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az adatkezelési cél meghiúsulása.

 

7. Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

 

8. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta.

 

9. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 8.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1évig tárol.

  

10. Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

 

11. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

- kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,

- kérheti adatainak helyesbítését,

- tájékoztatást kérhet az adatkezelésről

- kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását, zárolását elfeledését

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

- kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.

- rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

 

11.1 A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

- Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.

- A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.

- Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

 

11.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

- egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

 

11.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

 

12. Adatok nyilvánosságra hozatala

Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.

 

13. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

 

14. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

- az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;

- csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;

- az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;

- gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

 

15. Analitikai Szolgáltatások

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

17. Alkalmazott jogszabályok

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

· a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

(továbbiakban: „Infó törvény”),

· a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),

· a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),

· a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)

· a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”).

 

18. Jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

 Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,

Budapest, 2021